Nytt forskningsprojekt undersöker möjligheterna att minska utanförskapet

En ny opinionsmätning, utförd av Sifo på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar att svenska folket har uppfattningen att integrationen fungerar dåligt samt att  politikerna hålls ansvariga utan att tilltros ha några lösningar. För att få en uppfattning om hur stort detta utanförskap är och utifrån det kunna komma fram till vilka nödvändiga åtgärder som behövs för att både på kort och lång sikt hantera denna utmaning inleds ett forskningsprojekt i Entreprenörskapsforums regi.

Förhoppningen är att projektet ska tillföra åtgärdsförslag som de politiska partierna och arbetsmarknadens parter med positiv nyfikenhet kan ta till sig utan förutbestämda låsningar till gamla positioner och sedan genomföra åtgärder i syfte att bryta utanförskapet

Projektgruppen ska titta på hur utanförskapet ser ut, dels omfattning och varaktighet över tid, dels vilka grupper som löper störst risk att hamna i detta utanförskap i vårt land. Men framförallt ska projektet studera och analysera lyckade åtgärder som bryter utanförskapet i Sverige och utomlands i syfte få fram en lista med åtgärdsförslag.

I styrgruppen för projektet ingår bland andra Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Lars Backsell, grundare Recipharm och ordföranden för Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco och Dan Olofsson, entreprenör. De skriver idag om projektet i en gemensam artikel på DN debatt.

En slutrapport i projektet planeras redan till halvårsskiftet 2020.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter 

Läs hela resultatet från Sifo-undersökningen.