Tillståndsprocesser akilleshäl för grön omställning

De långa tillståndsprocesserna fortsätter att vara en akilleshäl för en grön omställning. Det har blivit uppenbart att en långsam och svårförutsägbar tillståndsprocess hotar möjligheterna att uppnå höga mål för elförsörjning och för ökad klimatnytta. I två rapporter från förra året analyseras hur miljöprövningen av industriell verksamhet kan utformas och genomföras på ett sätt som så effektivt som möjligt reglerar lokal miljöpåverkan utan att samtidigt äventyra framtida elinvesteringar. En slutsats som framförs är att miljöbalken kan behöva ändras men det finns också en mycket stor potential att reformera den praktiska tillämpningen av existerande tillståndsprocesser, säger Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskapsforum har givit ut ett flertal rapporter inom ramen för forskningsprojektet Task force för stärkt svensk konkurrenskraft. Två belyser tillståndsprocesser, en fråga som just nu debatteras flitigt:

Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft

Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen