150 000 kr till forskning om familjeföretag och tillväxt

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2023 tilldelas ekonomie doktor Johan Karlsson som vid nomineringen var postdoktor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han prisas för sin forskning om familjeföretag och hinder för tillväxt. Priset på 150 000 kronor utdelas i Stockholm den 22 november.

Johan Karlsson disputerade i nationalekonomi vid Örebro universitet år 2020 med avhandlingen Essays on Family Firms and Firm Growth Barriers. Johan är en mycket produktiv forskare som redan två år efter sin disputation fått tio artiklar publicerade eller accepterade för publicering i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

– En styrka i Johans forskning är stor öppenhet mot andra ämnen och en förmåga till fruktbara samarbeten med företrädare för andra ämnen såsom företagsekonomi och ekonometri. Han har byggt upp ett imponerande nätverk med nationella och internationella forskare, säger Ivo Zander, professor vid Uppsala universitet och priskommitténs ordförande.

Johans insatser var avgörande för att en forskargrupp vid Örebro universitet blev först med att identifiera familjeföretag i registerdata för ett enskilt land, vilket möjliggör unik forskning inom ett spännande och snabbt expanderande forskningsfält. Johans kunskaper inom maskininlärning gjorde det möjligt att klarlägga att den neo-schumpeterianska tillväxtteorin, trots vad som hävdas, inte återinfört entreprenören i den nationalekonomiska huvudfåran.

– Priset innebär både ett erkännande av mina och medförfattares egna forskningsinsatser, men även en viktig indikation för det ökande intresset av ägarfrågor och dess roll i entreprenörskap, säger Johan Karlsson.

För intervjuer och kommentarer:
Johan Karlsson, 070 – 294 42 19