Braunerhjelm och Lappi prisas för artikel

Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi har tilldelats andra pris för bästa vetenskapliga artikel inom området Innovation, Corporate Entrepreneurship and Transformation 2023. Priset delas ut för 18:e gången av EBS Business School, Universität für Wirtschaft und Recht. De tilldelas priset för deras forskning om enreprenöriellt humankapital.

”Det är naturligtvis mycket hedrande och uppmuntrande att vår forskning om ett nytt humankapital uppmärksammats och belönas. Forskningen kring detta har nu gått in i en andra fas tack vare finansiering från Formas och vi bedömer att det har tydliga implikationer för såväl företag som den ekonomiska politiken” säger Pontus Braunerhjelm, professor och forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Den 28 november presenteras resultaten om företagens entreprenöriella humankapital vid ett frukostseminarium. Anmäl dig här!

Ta del av artikeln i Ekonomisk debatt

Ta del av forskningsartikeln i Research Policy