Nytt poddavsnitt! med Johan Eklund

Vad får låg självförsörjningsgrad och utanförskap för ekonomiska konsekvenser? Hur påverkas den rådande välfärdsmodellen av att en stor grupp inte deltar i samhällsekonomin? Och vad händer med tilliten i samhället? I senaste avsnittet av vår podcast Forskning om förnyelse gästas vi av Johan Eklund, chefsekonom vid Sydsvenska industri- och handelskammaren, som är aktuell med boken ”Det nya utanförskapet”. Samtalet leds av Hannah Stutzinsky, Entreprenörskapsforum

Lyssna på avsnittet via Spotify här, eller genom att söka på Forskning om förnyelse på valfri podcast distributör

Boken är författad av Johan Eklund och Johan Larsson och är utgiven vid Ekerlids förlag. Den går att köpa här

Integration Sverige är ett projekt från Entreprenörskapsforum med syfte att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda. Det kan man läsa mer om här