Onsdag den 19 april lanserades rapporten Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd av Roger Svensson, docent IFN, där det bl a framkommer att det statliga riskkapitalet vuxit markant det senaste decenniet. Samtidigt investeras inte en stor del av kapitalet vilker höjer farhågorna att privata alternativ trängs undan.

Läs referat