Välkommen den 29 november när Claire Ingram Bogusz, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm, presenterar skriften Collective entrepreneurship, grand and niche challenges, and digital technologies’ role och mottar Unga forskarpriset 2022.

Digitala entreprenörer arbetar gränsöverskridande och ofta tillsammans – genom digital teknologi – snarare än inom ett entreprenöriellt företag. Det företagslösa kollektiva entreprenörskapet kommer med många nya möjligheter, men också utmaningar för politiken vad gäller lagstiftning, reglering och hur denna typ av entreprenörskap kan uppmuntras och stöttas.

Bland annat diskuteras:

– Vad innebär och hur ser det kollektiva digitala entreprenörskapet ut?

– Vilka möjligheter och utmaningar för digital entreprenörskap med sig?

– Vad görs och vad behövs från politik och myndigheter för att stötta denna typ av entreprenörskap?


Medverkande
:

Claire Ingram Bogusz
docent Uppsala universitet och forskare Handelshögskolan i Stockholm samt 2022 års vinnare av Unga forskarpriset
Martin Andersson
forskare Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola och Lunds universitet samt ordförande priskommittén Unga forskarpriset
Jenny Elfsberg
direktör och avdelningschef Innovationsledning, Vinnova
Einar Persson
Klimatsekretariatet
Anders Broström
vd Entreprenörskapsforum och docent KTH (moderator)
     

 

Claire Ingram Bogusz är 2022 års mottagare av Unga forskarpriset. Entreprenörskapsforum delar ut priset för att stimulera unga forskare inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling.

Priset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.

Nominering till 2023 års pris är öppen till 10 december. Läs mer här!