Özge Öner, vinnare av Unga forskarpriset 2019, föreläste om sin forskning på ett lunchseminarium torsdagen den 12 september. Vid seminariet diskuterades bland annat geografins betydelse för entreprenörskapet och hur regionalt entreprenörskap kan bidra till integrationen. Kommenterade gjorde Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel och Svenska stadskärnor och Christer Östlund, Svenskt Näringsliv.

Se webbsändningen

Läs Özge Öners policysammanfattning Vad betyder platsen?

 

Martin Andersson, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och Lunds universitet samt ordförande i den priskommitté som utser årets unga forskarpristagare introducerade priset och årets vinnare Özge Öner.

Martin Andersson

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Prissumman är 150 000 kronor och delas ut av Entreprenörskapsforum genom en donation från Triton Advisers (Sweden) AB, sa Andersson.

I sin föreläsning framhöll Özge Öner geografins centrala betydelse för entreprenörskap. Hon pekade på hur den fysiska platsen fortfarande är relevant, trots den digitala utvecklingen. Den fysiska platsens betydelse går ända ner på grannskapsnivå, menade Öner. Hon lyfte även platsens betydelse för utlandsfödda entreprenörer.  Hennes forskning visar att en hög andel etablerade utlandsfödda entreprenörer i ett område tenderar att inspirera och generera ytterligare entreprenörskap i samma område. Öner framhävde även de lokala institutionernas betydelse för att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap.

Redan etablerade entreprenörer lockar till sig nya entreprenörer, där har den geografiska platsen en enorm betydelse.

Özge Öner

Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel och vice ordförande Svenska stadskärnor, höll med Öner om att platsen är central. Hon menade att reformer kring det kommunala självstyret är nödvändiga och att politiker förbisett viktiga diskussioner om detaljhandelns inflytande för att skapa blomstrande kommuner.

Vi måste öka förståelsen kring vilka förutsättningar som skapar en attraktiv plats.

Elisabet Elmsäter Vegsö

Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer Svenskt Näringsliv, pekade på att Öners forskning överensstämmer med situationen i Sverige. Han vill gärna att nationella politiker ska lyfta blicken mot de regionala frågorna för att möjliggöra samarbeten mellan kommunerna. Egenföretagande bör vara en av de stora frågorna, sa Östlund.

När vi mäter företagsamhet på kommunal nivå i Sverige kan vi konstatera att om det redan existerar flera egenföretagare i en kommun ökar det sannolikheten för att fler etablerar sig inom samma kommun.

Christer Östlund

Vad gäller policy pekade Öner på att platser måste ses som en del av ett ekosystem. Politiken bör riktas mot att undanröja hinder, och stärka kommunikation och infrastruktur snarare än att detaljstyra kommuner.

Policy bör riktas in på mindre lokalt regelkrångel, en fungerande infrastruktur över regiongränserna och färre ineffektiva handpåläggningar, sa Öner.