Johan P Larsson

Forskningsområden

Johan P Larsson är Fellow and Director of Studies, Land Economy vid University of Cambridge och affilierad till Entreprenörskapsforum. Han disputerade under 2014 vid Jönköping International Business School. Larssons forskningsintressen rör applicerade modeller av städers funktionssätt, entreprenörskap, och dynamiska lärandeeffekter (eng non-market interactions).

Curriculum Vitae Google Scholar Citations Pressbilder
Kontakt
Johan P Larsson
University of Cambridge

Skicka e-post »

Läs mer

Grannens entreprenörskap får dig att starta företag

Journal of Economic Geography: Local entrepreneurship clusters in cities