Ny rapport: Filantropi – framtidens problemlösare?

Givande_etta

 

PRESSMEDDELANDE 2013-12-13

Näringslivet drivs av kvartalsrapporter och politiken av mandatperioder. Civilsamhällets stiftelser och ideella verksamheter spelar därför en viktig roll i den långsiktiga samhällsutvecklingen. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum beskrivs bl a filantropiskt riskkapital, community foundations och Social Impact Bonds som möjliga filantropiska verktyg för ökad samhällsnytta. 

Rapporten Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper, syftar till att på ett lättförståeligt sätt presentera den filantropiska processen från det att en presumtiv givare bestämt sig för att ägna sig åt filantropi till olika strategier för att komma igång med sitt givande. Intentionen är även att öka kunskapen om filantropins utveckling och roll i samhället. Rapporten avslutas med 25 rekommendationer till presumtiva filantroper.

I rapporten presenteras också förslag för att ytterligare främja filantropiska initiativ i Sverige. Det föreslås bland annat:

  • En etablering av svenska community foundations, i form av fristående, offentligt organiserade, stiftelser med fokus på ett begränsat geografiskt område. Privatpersoner, stiftelser och företag kan genom dessa donera pengar med hjälp av handläggare som har god insikt i lokala behov. Goda exempel finns i Tyskland och i USA.
  • Att en del av allmänna arvsfondens medel bör omfördelas till dessa lokala eller regionala community foundations samt till de stödstrukturer som behövs för att den ideella sektorn ska kunna bygga upp sin kapacitet.
  • Ett ökat fokus på samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, ideell sektor och filantroper där t ex finansieringsformen Social Impact Bonds (SIB) skulle kunna möjliggöra ett nytt sätt att öka innovation och kapitaltillströmning för att lösa samhällsutmaningar. SIB har fungerat bäst för kostnadsintensiva tjänster som att återintegrera hemlösa eller f d kriminella i samhället och används i Australien, England, Kanada, Irland, Israel och USA.
  • En diskussion om det svenska samhällskontraktet där filantroper får ta ställning till om, och hur, de kan vara med och finansiera insatser som i dag omfattas av den offentliga sektorn.

Ta del av rapporten Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper.

För intervjuer och kommentarer:
Rapportens författare: Amelie Silfverstolpe, grundare Volontärbyrån, filantropisk rådgivare och medlem i Filantropiskt forums styrgrupp, mobil 0708-345 645.

Forskningsledare Filantropiskt forum: Johanna Palmberg, ekon dr, Entreprenörskapsforum, mobil 0723-75 79 75.