12-06-14

H.K.H. Prins Daniel besökte Entreprenörskapsforum

Den 11 juni gjorde H.K.H. Prins Daniel och hans medarbetare ett studiebesök hos Entreprenörskapsforum. Pontus Braunerhjelm presenterade en översikt av entreprenörskap- och innovationsforskningen, aktuella policyfrågor diskuterades och H.K.H. Prins Daniel fick ett exemplar av årets ännu outgivna GEM-rapport.

På bilden (från vänster till höger): Pernilla Heed, Per Thulin, Ulrika Stuart Hamilton, H.K.H. Prins Daniel, Pontus Braunerhjelm, Jan-Olof Edberg och Jacob Rennerfelt