Slutpanel 14-10-17

Bolagsbeskattning och entreprenörskap

Onsdagen den 15 oktober lanserade Entreprenörskapsforum en skuggskatteutredning som analyserat Företagsskattekommitténs förslag ur ett entreprenöriellt perspektiv.