Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

2018 kommer priset att delas ut den 14 maj på Grand Hôtel, Stockholm.

SAVE THE DATE – 14 MAJ