Nya teknologier som digitalisering, automatisering och AI, förväntas – tillsammans med urbaniserings- och globaliseringstrender – att leda till genomgripande förändringar av ekonomiska strukturer på olika nivåer. Detta innebär stora samhällsutmaningar, men också möjligheter för länder och regioner som förmår anpassa sig och skapa förutsättningar för entreprenörskap och innovation. Parallellt med denna utveckling har det säkerhetspolitiska läget förändras snabbt. Sverige och många NATO-länder höjer sina försvarsanslag, många gånger med den uttalade målsättningen att hålla jämna steg i den teknologiska utvecklingen. Historiskt har denna typ av militära satsningar även resulterat i civila tillämpningar och framväxten av nya företag och branscher.

Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket, bjuder in till konferens i Karlskrona för att diskutera Tillväxt genom specialisering med utgångspunkt i Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen. På konferensen diskuteras:

  • Vad innebär smart specialisering och hur ser Blekinges möjligheter ut?
  • Vilka förutsättningar har Blekinge att på bästa sätt möta en osäker värld med kunskap och entreprenörskap?
  • Vilken roll har de stora kunskapsintensiva företagen för en region och hur ser kompetensförsörjningsbehovet ut?
  • Vilken betydelse har entreprenörskap, kluster och klusterbildningar för den regionala ekonomiska utvecklingen?

PROGRAM:

09.00 – 09.30 Transport från Ronneby Airport till BTH

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.15 Välkommen och introduktion

10.15 – 10.30 Smart specialisering – vad är det och vad spelar entreprenörskap för roll?

10.30 – 10.50 Regionala tillväxtförutsättningar

10.50 – 11.10 Osäker omvärld och skärpt säkerhetsläge – Hur ser kunskaps-, kompetens- och innovationsbehovet ut inom försvar och säkerhet?

11.10 – 11.30 Entreprenörskap, kluster och kunskapsspridning

11.30 – 12.00 Smart specialisering, skärpt säkerhetsläge och klusterspridning – vad betyder det för Blekinge?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Artificiell intelligens och big data – Vilka är de ekonomiska och samhälleliga implikationer politiska implikationerna?

13.45 – 14.30 Regionala kompetensbehov och strategiska kunskapssamarbeten – så säkras kompetensförsörjningen!

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.30 Paneldiskussion: Ligger Blekinges framtid i Blekinges händer?

 

MEDVERKANDE:

Jan R Andersson riksdagsledamot (M) Martin Andersson
professor BTH och forskare Entreprenörskapsforum
Pontus Braunerhjelm forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH Anna-Lena Cederström regiondirektör Region Blekinge Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH
Annicka Engblom riksdagsledamot (M) Mattias Dahl
forskare BTH
Roger Fredriksson KSO Ronneby (M) Oskar Frånberg
docent BTH
Patrik Hansson
KSO Karlskrona (S) och TBC
Anders Hederstierna
rektor BTH
Cecilia Johansson uppdragsansvarig
Smart specialisering Tillväxtverket
Gunilla Nordlöf
gd Tillväxtverket
Pernilla Norlin
vice vd Entreprenörskapsforum
Jan Persson
analytiker Tillväxtverket
Mats Petterson forskare BTH Joakim Wernberg forskningsledare Entreprenörskapsforum

Fler medverkande tillkommer.