Näringspolitiskt forum

- en fristående arena för företagandets roll i ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling

Entreprenörskapsforum har bildat ett Näringspolitiskt forum där viktiga näringspolitiska aktörer samlas för regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling. Som underlag tar Entreprenörskapsforum fram lättillgängliga sammanställningar kring de forskningsrön som visar hur entreprenörskap, företagande, innovationer påverkar tillväxt och välstånd. I samband med att rapporterna lanseras arrangeras öppna aktiviteter.

 

 

Napo_header_litenSyfte och arbetsformer

fora_publikationerRapporter

Näringspolitiskt forum ska sätta fokus på förutsättningarna för det svenska näringslivets utveckling och en långsiktigt uthållig tillväxt.
Läs mer >>
Näringspolitiskt forum ger kontinuerligt ut rapporter inom ramen för forumets arbete.
Läs mer >>


Styrgrupp

Finansiärer

Näringspolitiskt forums arbete leds av en styrgrupp på drygt tio personer.
Läs mer >>
Finansiärer är Vinnova och Svenskt Näringsliv.
  -   -