Näringspolitiskt forum

– en fristående arena för företagandets roll i ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling

I Näringspolitiskt forum samlas viktiga näringspolitiska aktörer för regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling. Som underlag tar Entreprenörskapsforum fram lättillgängliga sammanställningar kring de forskningsrön som visar hur entreprenörskap, företagande, innovationer och globalisering påverkar tillväxt och välstånd. I samband med att rapporterna lanseras arrangeras öppna aktiviteter. Under 2016 slogs Näringspolitiskt forum samman med Globaliseringsforum.

RAPPORTER UTGIVNA INOM NÄRINGSPOLITISKT FORUM

Blockchain – Decentralized Trust #15
David Bauman, Pontus Lindblom och Claudia Olsson

Den svaga länken – inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet #14
Olof Ejermo

A review of the circular economy and its implementation #13
Almas Heshmati

Sharing Economy – Embracing change with caution #12
Anna Felländer, Claire Ingram och Robin Teigland

Innovation utan entreprenörskap? #11
Johan P Larsson

Företagsskattekommittén och entreprenörskapet #10
Arvid Malm (red)

Sources of capital for innovative startup firms #9
Anna Söderblom och Mikael Samuelsson

Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling #8
Åke E. Andersson och David Emanuel Andersson

Patentboxar som indirekt FoU-stöd #7
Roger Svensson

3D printing – Economic and Public Policy Implications #6
Maureen Kilkenny

Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs #5
Åke Edlund

Innovationskraft, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik innovationspolitik #4
Örjan Sölvell och Göran Lindqvist

Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet? #3
Gustav Martinsson

The current state of the venture capital industry #2
Anna Söderblom

Vad är entreprenöriella universitet och “best practice”? #1
Lars Bengtsson

STYRGRUPP NÄRINGSPOLITISKT FORUM

Per Adolfsson (ordförande), Bisnode
Karin Apelman, styrelseproffs
Anna Belfrage, Körsbärsträdgården
Ulf Berg, Speed Identity
Anna Bünger, Tillväxtverket
Enrico Deiaco, Tillväxtanalys
Anna Hallberg, Almi
Carl B Hamilton, särskild rådgivare till EU-kommisionen
Peter Holmstedt, egen företagare och affärsängel
Daniel Johansson, Vinnova
Christian Ketels, Harvard Business School
Hans Peter Larsson, PwC
Annika Lundius, styrelseproffs
Göran Marklund, Vinnova
Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm
Jan-Eric Sundgren
Ivo Zander, Uppsala universitet
Adjungerade: Johan Eklund Entreprenörskapsforum, Pernilla Heed, Entreprenörskapsforum och Håkan Gergils Entreprenörskapsforum.

FINANSIÄRER

Finansiärer är Vinnova och Svenskt Näringsliv.

 

 

 

 

Följ oss på: