Näringspolitiskt forum

– en fristående arena för företagandets roll i ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling

I Näringspolitiskt forum samlas viktiga näringspolitiska aktörer för regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling. Som underlag tar Entreprenörskapsforum fram lättillgängliga sammanställningar kring de forskningsrön som visar hur entreprenörskap, företagande, innovationer och globalisering påverkar tillväxt och välstånd. I samband med att rapporterna lanseras arrangeras öppna aktiviteter. 2016 gick ett av Entreprenörskapsforums andra nätverk, Globaliseringsforum, samman med Näringspolitiskt forum.

RAPPORTER UTGIVNA INOM NÄRINGSPOLITISKT FORUM

Företrädaransvaret – Kan det avskaffas? #20

Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? #19
Martin Andersson

Svensk kapitalförsörjning – mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?  #18
Roger Svensson

Skatterna och entreprenörskapet – företagsbyggande, optioner och tillväxt #17
Pontus Braunerhjelm, Johan Eklund, Magnus Henrekson, Johan Kreicbergs och Arvid Malm

En värld i rörelse 1990–2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv #16
Johan Norberg

Blockchain – Decentralized Trust #15
David Bauman, Pontus Lindblom och Claudia Olsson

Den svaga länken – inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet #14
Olof Ejermo

A review of the circular economy and its implementation #13
Almas Heshmati

Sharing Economy – Embracing change with caution #12
Anna Felländer, Claire Ingram och Robin Teigland

Innovation utan entreprenörskap? #11
Johan P Larsson

Företagsskattekommittén och entreprenörskapet #10
Arvid Malm (red)

Sources of capital for innovative startup firms #9
Anna Söderblom och Mikael Samuelsson

Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling #8
Åke E. Andersson och David Emanuel Andersson

Patentboxar som indirekt FoU-stöd #7
Roger Svensson

3D printing – Economic and Public Policy Implications #6
Maureen Kilkenny

Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs #5
Åke Edlund

Innovationskraft, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik innovationspolitik #4
Örjan Sölvell och Göran Lindqvist

Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet? #3
Gustav Martinsson

The current state of the venture capital industry #2
Anna Söderblom

Vad är entreprenöriella universitet och “best practice”? #1
Lars Bengtsson

STYRGRUPP NÄRINGSPOLITISKT FORUM

Per Adolfsson (ordförande), Avega Group
Karin Apelman, styrelseproffs
Anna Belfrage, Körsbärsträdgården
Tim Brooks, Tillväxtverket
Peter Holmstedt, egen företagare och affärsängel
Christian Ketels, Harvard Business School
Hans Peter Larsson, PwC
Annika Lundius, styrelseproffs
Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm
Kjell Håkan Närfelt, Vinnova
Jan-Eric Sundgren, oberoende konsult
Ivo Zander, Uppsala universitet
Adjungerade: Johan Eklund Entreprenörskapsforum, Marcus Larsson, Entreprenörskapsforum och Håkan Gergils Entreprenörskapsforum.

FINANSIÄRER

Finansiärer är Vinnova och Svenskt Näringsliv

 

 

 

 

Följ oss på: