Unga forskarpriset

Forskning som idag bedrivs kring entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling bidrar med viktiga insikter om de mikroekonomiska fundamenten för ekonomisk tillväxt och industriell dynamik på internationell, nationell och regional nivå. För att stimulera unga forskare inom dessa områden delar Entreprenörskapsforum ut det Unga forskarpriset. Det är ett komplement till det internationella forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research som delas ut gemensamt av Entreprenörskapsforum och IFN.

Prissumman är 150 000 kr

Priset delas ut sedan 2003 till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet. Stöd till priset erhålls från investeringsrådgivaren Triton Advisers (Sweden) AB. Prissumman är på 150 000 kronor.

Vem kan få priset?

Den som forskar på universitet/högskola i Sverige och är yngre än 35 år vid nomineringstillfället och som har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Den nominerade bör ha blivit publicerad eller presenterat sina forskningsresultat i en forskningsrapport, en vetenskaplig artikel i en fackskrift eller motsvarande vid en större konferens. Vartannat år går priset till en kvinna respektive man.

Nominering till Unga forskapriset 2017

2017 års pris tilldelas en kvinna som ej är äldre än 35 år vid nomineringstillfället, är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige och utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Den nominerade bör ha blivit publicerad eller presenterat sina forskningsresultat genom en forskningsrapport, ett paper i en journal eller fackskrift eller motsvarande vid en större konferens.

Du som har docentkompetens eller högre kan nominera. Bedömningen av kandidaterna görs av samma priskommitté som utser Global Award for Entrepreneurship Research. Denna består av sex av landets mest meriterade professorer inom entreprenörskapsfältet.

Välkommen med din nominering till Ylva Skoogberg, Entreprenörskapsforum, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat per e-post senast den 14 november 2016.

 

2016 års vinnare Unga forskarpriset

vinit-parida-webb

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2016 tilldelas Vinit Parida, professor Luleå tekniska universitet.

Vinit Parida disputerade år 2010 vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen ”Achieving Competitiveness through Externally Oriented Capabilities”. Parida har visat att förmågan att nätverka samt att kunna omvandla detta till konkurrenskraft är central.

– Paridas studier bidrar till kunskap om hur öppna innovationsprocesser, internationalisering av FoU, och företagens strategiska förmågor kan leda till framgångsrikt entreprenörskap, säger professor Charlie Karlsson, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren.

 

Mottagare av Unga forskarpriset:

2016: Vinit Parida, Luleå tekniska universitet

2015: Anna Brattström, Lunds universitet

2014: Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet

2013: Lina Andrén (f d Andersson), Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet

2012: Martin Andersson, Lunds universitet och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm

2011: Emilia Rovira Nordman och Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm

2010: Joakim Wincent, Luleå Tekniska Universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet

2009: Kristina Nyström, KTH och Ratio

2008: Henrik Berglund, Chalmers och Stanford University

2007: Pernilla Andersson, Stockholms universitet och Marcus Box, Södertörns högskola

2006: Diamanto Politis, Lunds universitet  och Mattias Nordqvist, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

2005: Malin Tillmar, Arbetslivsinstitutet/Linköpings universitet och Daniel Hjorth, Malmö högskola/Esbri

2004: Caroline Wigren, IHH i Jönköping och Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad/SIRE

2003: Annika Rickne, Chalmers Tekniska Högskola och Frédéric Delmar, Handelshögskolan i Stockholm

Följ oss på: