Unga forskarpriset

Forskning som idag bedrivs runt entreprenörskap och småföretagsutveckling ger oss viktig kunskap om de små företagens roll som drivare av tillväxt och skapare av nya arbetstillfällen. Sverige har en stark tradition inom denna forskning och är enligt många bedömare världsledande. Vi på Entreprenörskapsforum vill gärna vara en bidragande orsak till att det fortsätter så.

Delats ut sedan 2003
Vi tror att det är viktigt att stimulera och uppmuntra unga forskare att driva forskningen framåt mot nya mål och nya frågeställningar. Som ett komplement till ”Global Award for Entrepreneurship Research”, vårt internationella forskningspris, har Entreprenörskapsforum därför instiftat Unga forskarpriset till unga svenska entreprenörskapsforskare. Priset delas ut sedan 2003 till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Stöd till priset har erhållits från investeringsrådgivaren Triton Advisers (Sweden) AB. Prissumman är på 150.000 kronor.

Vem kan få priset?
Den som forskar på universitet/högskola i Sverige och är yngre än 35 år vid nomineringstillfället och som har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Den nominerade bör ha blivit publicerad eller presenterat sina forskningsresultat genom en forskningsrapport, ett paper i en journal eller fackskrift eller motsvarande vid en större konferens. Bedömningen av kandidater görs av Entreprenörskapsforums priskommitté som består av sex av landets ledande forskare inom området.

2015 års vinnare Unga forskarpriset

Brattstrom_webb

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015 tilldelas Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet.

Anna Brattström disputerade år 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen ”Trust in a Product Development Process: Drivers, Dynamics and Consequences”. Brattström har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till mer kunskap om hur förtroende mellan olika företagspartners påverkar produktutveckling. Produktutveckling är också den aktivitet genom vilken de flesta företag bedriver innovation.

– Resultaten från Anna Brattströms forskning har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet och har hög praktisk relevans, säger Charlie Karlsson, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren.

 

Mottagare av Unga forskarpriset:

2015: Anna Brattström, Lunds universitet

2014: Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet

2013: Lina Andrén (f d Andersson), Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet

2012: Martin Andersson, Lunds universitet och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm

2011: Emilia Rovira Nordman och Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm

2010: Joakim Wincent, Luleå Tekniska Universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet

2009: Kristina Nyström, KTH och Ratio

2008: Henrik Berglund, Chalmers och Stanford University

2007: Pernilla Andersson, Stockholms universitet och Marcus Box, Södertörns högskola

2006: Diamanto Politis, Lunds universitet  och Mattias Nordqvist, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

2005: Malin Tillmar, Arbetslivsinstitutet/Linköpings universitet och Daniel Hjorth, Malmö högskola/Esbri

2004: Caroline Wigren, IHH i Jönköping och Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad/SIRE

2003: Annika Rickne, Chalmers Tekniska Högskola och Frédéric Delmar, Handelshögskolan i Stockholm