Unga forskarpriset

Forskning som idag bedrivs runt entreprenörskap och småföretagsutveckling ger oss viktig kunskap om de små företagens roll som drivare av tillväxt och skapare av nya arbetstillfällen. Sverige har en stark tradition inom denna forskning och är enligt många bedömare världsledande. Vi på Entreprenörskapsforum vill gärna vara en bidragande orsak till att det fortsätter så.

Vi tror att det är viktigt att stimulera och uppmuntra unga forskare att driva forskningen framåt mot nya mål och nya frågeställningar. Som ett komplement till ”Global Award for Entrepreneurship Research”, vårt internationella forskningspris, har Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket därför instiftat Unga forskarpriset till unga svenska entreprenörskapsforskare. Priset delas ut sedan 2003 till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Prissumman är på 50.000 kronor.

Vem kan få priset?
Den som forskar på universitet/högskola i Sverige och är yngre än 35 år vid nomineringstillfället och som har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Den nominerade bör ha blivit publicerad eller presenterat sina forskningsresultat genom en forskningsrapport, ett paper i en journal eller fackskrift eller motsvarande vid en större konferens. Bedömningen av kandidater görs av Entreprenörskapsforums priskommitté som består av sju av landets ledande forskare inom området.

2014 års vinnare Unga forskarpriset

ungaforskarpris2014_etta

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2014 tilldelas Daniel Örtqvist, professor Luleå tekniska universitet.

Daniel Örtqvist disputerade år 2007 med en ambitiös avhandling ur rollperspektiv på entreprenörskap där han studerade hur entreprenörer som startar nya egna företag kan hantera rollkonflikter, överbelastning och förhandlingar med kringliggande aktörer.

– Efter sin avhandling har Daniel Örtqvist fortsatt hålla hög takt och nivå på sitt vetenskapliga arbete genom 23 publiceringar i erkända internationella tidskrifter. Han har också bidragit med åtta bokkapitel och erövrat en rad olika priser och utmärkelser för sin forskning. Mot denna bakgrund framstår Daniel Örtqvist som en mycket värdig mottagare av 2014 års pris till unga entreprenörskapsforskare, säger professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University, Ohio, och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren.

 

Mottagare av Unga forskarpriset:

2013: Lina Andrén (f d Andersson), Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet

2012: Martin Andersson, Lunds universitet och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm

2011: Emilia Rovira Nordman och Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm

2010: Joakim Wincent, Luleå Tekniska Universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet

2009: Kristina Nyström, KTH och Ratio

2008: Henrik Berglund, Chalmers och Stanford University

2007: Pernilla Andersson, Stockholms universitet och Marcus Box, Södertörns högskola

2006: Diamanto Politis, Lunds universitet  och Mattias Nordqvist, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

2005: Malin Tillmar, Arbetslivsinstitutet/Linköpings universitet och Daniel Hjorth, Malmö högskola/Esbri

2004: Caroline Wigren, IHH i Jönköping och Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad/SIRE

2003: Annika Rickne, Chalmers Tekniska Högskola och Frédéric Delmar, Handelshögskolan i Stockholm