Vinster, välfärd och entreprenörskap

Webbild_SEFrapport2015 (002)

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. Huvudsakligen kretsar frågan kring om vinster är förenligt med välfärdstjänster av hög kvalitet. Klart står att vinstmotivet ger entreprenörer incitament till effektivitet, men också till innovation och utvecklandet av nya lösningar som på sikt ger positiva välfärdseffekter. Samtidigt finns det utmaningar och behov av tydliga regler. Flera av rapporten Vinster, välfärd och entreprenörskaps kapitel innehåller konkreta rekommendationer, baserade på forskning, för hur utvärdering och ansvarsutkrävande bör utformas för verksamheter inom den s k välfärdssektorn.

Entreprenörskapsforum presenterar för sjunde året i rad en forskningspublikation i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapportserien bidrar till att fördjupa samhällsdebatten genom djuplodande analyser och policyrekommendationer. Analyserna har ett entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsfokus kopplat till samhällsekonomiska effekter. F

Författarna till Swedish Economic Forum Report 2015 är Martin Andersson, partner Oliver Wyman och tidigare gd Finansinspektionen, Karin Edmark, docent IFN och Stockholms universitet, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Henrik Jordahl, docent och programchef IFN, Dennis C. Mueller, professor University of Vienna, Abiel Sebhatu, doktorand Entreprenörskapsforum och Handelshögskolan i Stockholm (HHS), Per Strömberg, professor HHS och Karl Wennberg, professor HHS och Linköpings universitet.

Ladda ned rapporten