”Välfärdsinspektion” – en idéskiss

Panel 2Den 26 maj 2016 diskuterade Per Strömberg och Martin Andersson vad välfärdssektorn kan lära sig av erfarenheterna av regleringar på finansmarknaden. Inte alls en krystad parallell menade författarna till Finansmarknadens regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?. Buda över förslagen till välfärdsutredningen bums tyckte en av kommentatorerna och en annan trodde att dessa förslag hade kunnat förhindra den ofruktsamma vinstdebatten om de hade kommit tidigare.