Genomslag för kvalitet i välfärden

webbild_sefrapport2015Entreprenörskapsforum har under lång tid förespråkat att kvalitet ska vara vägledande inom välfärden. De problem som uppstått inom sektorn beror inte primärt på att vinstdrivande företag tillåts verka inom välfärden, utan på att privatiseringen skett innan effektiv reglering och tillsyn varit på plats. Det centrala är att alla aktörer – såväl privata som offentliga – är föremål för samma regelverk, granskning och kvalitetskrav. Dessa tankar har nu uppmärksammats i politiken.

I Dagens Industri står idag att läsa att Moderaterna vill införa en generell tillståndsplikt inom välfärdssektorn. Partiet presenterade igår ett paket på välfärdsområdet där de bl a hotar att stoppa vinster och i yttersta fall lägga ned verksamheter inom skola, vård och omsorg som inte sköter sig.

Ta del av några av de underlag där Entreprenörskapsforum verkat för att lyfta kvalitetsperspektivet i välfärden. Forskning som möjliggjorts genom finansiering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Rune Andersson m fl:

Debatt: Så bör välfärdssektorn regleras Dagens Industri 16-05-24

Swedish Economic Forum Report 2015, Vinster, välfärd och entreprenörskap

Välfärden är värd en bättre debatt, slutrapport Uppdrag Välfärd

Ett ramverk för innovationspolitiken