Pedagogiskt pris till Johan P Larsson

Entreprenörskapsforums Johan P Larsson har tilldelats JSA Pedagogical Prize  2017 som delas ut av JIBS Studentförening (JSA). Priset går till en lärare som starkt bidragit till studenternas inlärningsupplevelse och är knuten till Jönköping International Business School. JSA:s motivering lyder ”För att löpande ha visat vad en universitetsutbildning verkligen handlar om. Det hårda arbete och den passion du visar varje dag motiverar alla studenter som du har undervisat”.

Det handlar om ett årligt pris till en lärare som tagit initiativ till att främja en bättre lärmiljö för studenterna på JIBS. Priset är studenternas chans att nominera och ge erkännande till en lärare som de anser har gjort skillnad och haft en positiv inverkan på kvaliteten på utbildningen.

Ur studenternas nominering framkommer att makroekonomi både skrämde och fascinerade JIBS-studenterna när de tog sina första steg in i en värld av International Economics. Utan Johan P Larssons intelligens, värme och förståelse tror de att flera studenter skulle ha hoppat av programmet. Istället har Johan visat att det genom hårt arbete går att uppnå stora resultat. Han har också nått ut till sina elever på ett plan som andra lärare vid JIBS inte lyckats med.

I nomineringen lyfts även ett citat från A.A. Milne: ”Ibland tar de minsta sakerna upp det största rummet i ditt hjärta”. Och det, menar studenterna, gäller definitivt Johan P. Larsson: Han bryr sig inte bara om sitt ämne, han bryr sig också om sina studenter.

Johan P Larsson riktar ett varmt tack till JIBS Student Association för JSA Pedagogical Prize 2017. Att studera nationalekonomi – dess stolta historia, tillämpningar och nuvarande utveckling – skänker mig mening och glädje varje dag. Det är ett nöje att kunna dela med mig av mitt engagemang med JIBS fantastiska studenter. Att de uppskattar mina ansträngningar betyder väldigt mycket för mig, säger Johan P Larsson.

Läs mer om Johan P Larsson