Reformera företrädaransvaret

Med anledning av rapportlanseringen av Företrädransvaret – Kan det avskaffas? anordnade Entreprenörskapsforum ett seminarium 7 november. På seminariet ifrågasattes om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet och med 60 år utan förändringar av regelverket föreslogs att det är dags att reformera reglerna kring företrädaransvaret.