Braunerhjelm på Summer Residence Week for Entrepreneurship Scholars

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, är just nu i Oxford på Summer Residence Week for Entrepreneurship Scholars som organiseras för sjätte gången. 20 världsledande forskare inom entreprenörskapsfältet deltar på evenemanget för att presentera forskning, nätverka och arbeta. Bland deltagarna märks t.ex. Maryann Feldman, University of North Carolina, och Saul Estrin, LSE och University of Oxford.