Braunerhjelm m fl: Nästa regering måste investera mer i kunskap

Fem förslag för att fortsatt stärka svensk konkurrenskraft och Sverige som kunskapsnation levereras av nio företrädare för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inklusive Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, på DI Debatt. De lyfter bl.a. ökad autonomi för universitet och högskolor, ökade incitament för akademin att samverka med näringsliv och offentlig sektor och en grund- och gymnasieskola i internationell toppklass.