Braunerhjelm & Halldin: Born global-strategi svår och riskfylld

Höga förväntningar präglar synen på s k born global-företag skriver Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, och Torbjörn Halldin, Svenskt Näringsliv, på SvD:s debattsida. De anser det vara bättre att fokusera på exportfrämjande insatser som riktas mot ett fåtal marknader och över längre tid. Läs artikeln!