19-06-18

Ny rapport: Människa och maskin – så påverkar AI framtida arbete och kompetensbehov

Kommer robotarna att ta våra jobb? Den snabba framväxten av AI-tillämpningar i ekonomin har fört med sig en debatt om konkurrens mellan artificiell och mänsklig intelligens. Men AI-utvecklingen förstör inte jobb, utan bidrar till en omorganisering av arbete. Vad som händer när maskiner blir allt bättre på rutinbaserade arbetsuppgifter är att människors arbete blir mer kognitivt krävande, skriver Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, i ”Människor, maskiner och framtidens arbete”. Detta leder till ett ökat behov av lärande som kräver ett politiskt helhetsgrepp kring framtidens arbetsmarknad och utbildningssystem.

Vi går från en kunskapsekonomi till en lärandeekonomi där det handlar om att kontinuerligt utveckla de kognitiva förmågor som är unika för oss som människor, säger Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

 

I rapporten framkommer att framtidens arbetsuppgifter – för oss människor – kommer att innebära en större andel icke-rutinbaserat arbete samt samarbete med lärande maskiner och andra människor. Detta samtidigt som en snabb teknologisk utveckling ställer högre krav på anpassningsförmåga och flexibilitet, dvs löpande lärande. Det kommer därmed inte att räcka med att utbildas i början av karriären för att få kompetenser som räcker fram till pensionen. Men svaret på hur det livslånga lärandet ska se ut är inte heller att med jämna mellanrum läsa en ny kurs.

Det livslånga lärandet handlar inte bara om mer av den utbildning vi har idag. Vi måste skilja på grundläggande kompetenser med lång hållbarhet och specifika spetskompetenser med högre omsättning, säger Joakim Wernberg.

 

Vad betyder detta för politiken? Enligt författaren krävs ett politiskt helhetsgrepp. Frågor om turordningsregler, kompetensomställning, utbildning eller vidareutbildning kan inte separeras och utredas i isolering från varandra – det räcker inte att justera en detalj i taget.

Regeringen behöver tillsätta en utredning av framtidens arbete, utbildning och lärande arbetsliv på både Utbildnings- och Arbetsmarknadsdepartementets område. Inspiration finns att hämta i Tysklands motsvarigheter Work 4.0 och Industrie 4.0.

 

Ladda ned Människor, maskiner och framtidens arbete.

Läs debattartikeln Vad gör vi om robotar inte tar alla jobb? i SvD.

Se lanseringsseminariet på SVT Forum.

För intervjuer och kommentarer: Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 070-874 14 94.