Audretsch bidrag till entreprenörskapsforskningen

I sitt bidrag till jubileumsskriften From Industrial Organization to Entrepreneurship – A Tribute to David B. Audretsch, beskriver Pontus Braunerhjelm den tidigare Global Award-mottagarens betydande bidrag till forskningen om entreprenörskap och SME:s. I artikeln ger Braunerhjelm läsaren möjlighet till en djupare förståelse av omfattningen av David Audretsch forskning.

 

Läs mer om From Industrial Organization to Entrepreneurship