Förstärkning på forskningsfronten!

Vid årsskiftet tillträdde Enrico Deiaco sin nya tjänst som forskningsledare hos Entreprenörskapsforum. Under våren 2020 kommer han att leda arbetet i forskningsprojektet Integration Sverige men stärker även Entreprenörskapsforums kompetens i frågor om utvärdering, innovation och tillväxt kopplat till ny teknik. Enrico kommer närmast från en tjänst som avdelningschef på Tillväxtanalys med ansvar för forsknings- och innovationspolitiska studier.

Efter många år i en chefsroll känns det spännande att få utrymme att fokusera på egen forskning och analys och djupdyka i vad jag anser är några av Sveriges mest angelägna frågor.

Syftet med projektet Integration Sverige är förbättra förståelsen för migrations- och integrationsfrågor i Sverige genom att sammanställa den kunskap som finns, konsekvenser av utanförskap till följd av dålig integration och vad Sverige kan lära av länder med framgångsrik integration. Med bättre kunskap och med hjälp av lärdomar kan integrationen förbättras och utanförskapet i Sverige minska.