Vad utgör ett bra universitet?

Den rådande pandemin och den snabba framtagningen av vaccin har sannerligen visat på betydelsen av avancerad forskning för att lösa stora samhällsproblem. I dess spår har en återaktualiserad svensk debatt kommit igång om de svenska universitetens roll och förmåga att bidra till samhällsutvecklingen, skriver Enrico Deiaco i en ny krönika.