Det svenska musikundret

Entreprenörskapsforum har startat en miniserie där vi publicerar policysammanfattningar kring branscher som kan beskrivas som ”svenska under”.  Tisdagen den 30 mars lanseras den andra rapporten i serien som sätter fokus på den svenska musikbranschen. Vad betyder musikbranschen för svensk ekonomi? Hur påverkas musikbranschen under rådande pandemi och hur kan entreprenörskap inom branschen främjas på sikt?