Deiaco ordförande för granskningspanel

Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle är rubriken för den utlysning som det statliga forskningsrådet Formas nu involverar Entreprenörskapsforums forskningsledare Enrico Deiaco i. Det handlar om en roll som ordförande för granskningspanelen.

Utlysningen har öppet för ansökningar fram till den 27 maj och det går att söka för projekt som omsätter forskningresultat, kunskap och beprövad erfarenhet i en lösning som kan implementeras och bidra till ett hållbart samhälle. Det gäller också att lyfta ett eller flera av följande teman: hållbart samhällsbyggande, livsmedel, klimat samt hav och vatten.

Enrico Deiacos roll som ordförande för granskningspanelen innebär bland annat att hålla i granskningsprocessen, engagera externa granskare, skapa en översikt av inkommande ansökningar och föreslå vilka som ska diskuteras. Dessutom ska han vara mellanhand mellan Formas sekretariat och granskningspanelen.

Det ska bli spännande och intressant att få en inblick i hur svenska forskare i olika ämnesområden tänker i en svår men mycket angelägen fråga, säger Enrico Deiaco.

Läs mer om utlysningen