Integration Sverige på Di Debatt

Den låga självförsörjningsgraden hos utrikes födda beräknas påverka statsutgifterna väsentligt. Det skriver Janerik Larsson, tidigare vice vd Svenskt Näringsliv, på Di Debatt och hänvisar till slutrapporten i projektet Integration Sverige. Han lyfter att den viktigaste debatten om pensionerna bör vara hur man ska få utrikes födda i arbete.

 

Läs mer om Integration Sverige

Läs slutrapporten Vägar till självförsörjning

Läs Di Debatt: Pensionskostnaden för utrikes födda är en bomb