Årlig global rapport inom entreprenörskap publicerad

Entreprenörer ser allt fler affärsmöjligheter mitt i pandemin enligt den senaste globala rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som presenterades idag på Expo 2020 Dubai.

I 15 av 47 ekonomier svarar mer än hälften av dem som startar eller driver ett nytt företag att pandemin lett till nya affärsmöjligheter. År 2020 var motsvarade siffra bara nio av 46 ekonomier.

 

 

Läs hela rapporten