Säkra svenska intressen med en nationell teknologistrategi

Moderna konflikter handlar förutom om militär styrka även om sanktioner, teknologiska inskränkningar och företagsuppköp. Det har drivit på teknologisk frånkoppling och protektionism samtidigt som de stora techbolagen får en allt större ekonomisk, samhällelig och politisk betydelse. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, del två i en serie om geoekonomiska spänningar, undersöks relationen mellan digital och ekonomisk omvandling och förändringar i det geopolitiska landskapet. Teknologisk frånkoppling skapar handelshinder och isolerade system, vilket medför svårigheter för en liten, innovations- och handelsdriven ekonomi som den svenska. Författaren Oscar Jonsson föreslår en nationell teknologistrategi som kan vägleda Sverige att navigera det föränderliga landskapet och bibehålla långsiktigt välstånd och säkerhet.

Den svenska ekonomins öppenhet för handel och samarbete har varit en förutsättning för framgång. Samtidigt skapar den sårbarhet för stora geoekonomiska spelare som Kina och Ryssland. Inte minst visar Rysslands invasion av Ukraina hur snabbt och dramatiskt det säkerhetspolitiska läget kan försämras. I How do you invade Facebook? Modern war, technological decoupling, and implications for Sweden pekar författaren på att Sverige behöver balansera sina intressen för att säkra positionen långsiktigt.

 Sverige har en konflikt mellan affärs- och säkerhetsintressen. Sverige har stärkt upp vad gäller hotet om väpnade angrepp men inte satsat lika mycket på de ökande problemen som kommer med teknologiska konflikter. Sveriges regering har valet att förbli reaktiv och i händerna på de stora geopolitiska makterna eller vidta proaktiva åtgärder som förstärker den teknologiska beredskapen och balanserar svenska affärs- och säkerhetsintressen på lång sikt, säger rapportförfattaren Oscar Jonsson.

I rapporten föreslår författaren att Sverige formulerar en nationell teknologistrategi som spänner över hela spektrumet av geopolitik, näringsliv och kompetensförsörjning. Strategin kan fungera som vägledning för hur landet kan förhålla och positionera sig för att säkra välstånd och säkerhet de kommande decennierna.

En svensk National Technology Strategy (NTS) bör adressera frågor om global styrning, hur vi ska förhålla oss till handels- och teknikavtal mellan USA och EU, förutsättningar för stora svenska teknikföretag, kompetensförsörjning samt vilka teknologier Sverige bör satsa på, säger Oscar Jonsson.

Ladda ned: How do you invade Facebook? Modern war, technological decoupling, and implications for Sweden

Rapporten presenteras vid ett webbinarium. Se inspelningen här!

För intervjuer och kommentarer:
Oscar Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan, 072-969 54 32