DN-debatt: Ledande ekonomer varnar för industripolitik

Pontus Braunerhjelm skriver på DN-debatt tillsammans med en rad ledande ekonomer om den industripolitiska renässans som har kommit ur förändrade geoekonomiska och geopolitiska förutsättningar. De pekar på att industripolitik dras med historiska misslyckanden såväl som bristande vetenskapligt stöd samt medför risk för långsiktigt negativa effekter. Detta adresserades även i rapporten Swedish Perspectives on Industrial Policy.

Ta del av artikeln: https://www.dn.se/debatt/varning-for-den-misslyckade-industripolitikens-aterkomst/

Ta del av Swedish Economic Forum Report 2021 Swedish Perspectives on Industrial Policy, the Washington Consensus and Beyond,