Ny rapport: Toppnotering för svenskt entreprenörskap

Entreprenörskapet är på uppgång och Sverige ser den högsta noteringen sedan GEM-undersökningen startade. För 15 år sedan var 3,4 procent av den vuxna befolkningen i landet engagerade i entreprenörskap i tidigt skede. Idag är motsvarande andel nio procent, en anmärkningsvärd ökning. Trots det halkar det etablerade företagandet efter och omfattningen på entreprenörskapet är medioker sett i ett internationellt perspektiv. Sverige placerar sig på den nedre halvan bland jämförbara länder. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

I Sverige, i likhet med i de flesta länder i undersökningen, föll entreprenörskapet under pandemins första år för att därefter öka relativt mycket under 2021. Dessvärre ser utvecklingen under pandemin för det mer eta¬blerade företagandet diametralt annorlunda ut jämfört med det tidiga entreprenörska¬pet. 4,3 procent av befolkningen är nu etablerade företagare, vilket är 1,7 procentenheter lägre än föregående år vilket mer än raderar ut den starka ökning vi såg 2020.

Årets GEM-rapport visar att pandemihanteringen sannolikt räd¬dat företag från konkurser som under ett normalår inte hade klarat sig. De som lade ned under pandemin och lämnade entreprenörskapet anger primärt andra orsaker, till exempel byråkrati och regelkrångel. 40 procent anser att regeringens hantering av pandemin har varit effektiv.

– Pandemistöden i sig har kritiserats för att vara krångliga, men Sverige kommer icke desto mindre relativt väl ut i denna fråga, sett ur ett internationellt perspektiv, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS samt redaktör för rapporten.

Årets GEM-undersökning visar även hur företagare för¬håller sig till hållbarhet. Tre av fem svenska företagare säger sig överväga miljömässiga och sociala konsekvenser av det egna företagets verksamhet. En relativt låg andel i en internationell jämförelse. Framförallt gäller detta de svenska entreprenörerna i tidigt skede.

– Det är möjligt att det speglar en verklighet där förståelse för hållbarhetsfrågor ökat, till den grad att företagare i Sverige ställer högre krav på för vad som är ett aktivt förhållningssätt till hållbarhet jämfört med andra länder. Resultaten kan även spegla skillnader mellan länder i synen på vilka roller näringslivet kan och bör ikläda sig i förhållande till konsumenter och till den offentliga sek¬torn, säger Anders Broström, docent KTH och en av författarna till rapporten.

Ladda ned: Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2022

Rapporten lanseras vid ett webbinarium klockan 13.00 idag. Följ evenemanget live här.

För intervjuer och kommentarer, Johan Eklund, 070-659 14 06.