Broström och Deiaco replikerar i SvD

Det finns fler vägar än den akademiska till förstärkta yrkes­färdigheter, skriver Entreprenörskapsforums Anders Broström och Enrico Deicao i SvD i en replik på ett debattinlägg från PTK och Svenskt Näringsliv om vidareutbildning. De pekar på att universiteten inte bör bli utbildningsfabriker, stöd bör snarare användas för att stimulera innovation och entreprenörskap inom en bredare utbildnings­sektor.