Braunerhjelm på Mont Pelerin

Pontus Braunerhjelm, professor KTH, BTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkande som keynote speaker vid årets Mont Pelerin Society-konferens i Oslo, som tillika var organisationens 75-års jubileum. Konferensens tema var ”Liberal institutions and international order – renewing the infrastructure of liberty”. I en session som handlade om ekonomisk tillväxt, där också professor Phillipe Aghion medverkade, underströk Braunerhjelm vikten av att modern tillväxtteori inte endast betonar vikten av investeringar i ny kunskap utan också att det finns institutioner som främjar spridning av kunskap.

Mont Pelerin Society grundades 1947 och den ledande initiativtagare var Nobelpristagaren Friedrich Hayek. Sedan dess har åtta av organisationens medlemmar tilldelats Sverige Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.”

Läs mer om Mont Pelerin Society 2022 i Oslo