Hade vi fel om internet?

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg medverkade i ett samtal mellan fyra forskare om internet. Ledde internet främst till frihet eller lade vi grunden för ett kontrollsamhälle? Programmet Fredagsmagasinet publiceras av Lunds universitet.