Cleantech – innovation för klimatet

Det investeras mer än någonsin i innovation för grön omställning. Innovationer har möjliggjort t.ex. fossilfria transporter och industritillverkning. De gröna innovationerna ger emellertid upphov till geopolitiska spänningar. Vad betyder det för EU att all produktion av solcellsdelar sker i Kina? Hur påverkar IRA EU:s entreprenörer? Fredrik Lagergren gästar senaste avsnittet av Entreprenörskapsforums podd.