Ny rapport: Underlätta gröna investeringar för att klara klimatomställningen

Investeringar inom cleantechområdet spelar en avgörande roll för att komma till rätta med klimatutmaningen. Även med dagens snabba tillväxt inom sol- och vindkraft räcker inte investeringstakten till för att klara målen i Parisavtalet. Uppskalningen av cleantech måste gå fortare, såväl politik som teknikutveckling och investeringar behöver öka takten. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framkommer att policyåtgärder bör riktas mot att bort hinder och begräsningar för såväl teknikutveckling som kapital till gröna investeringar.

I rapporten Cleantech – från entreprenörskap till mega-entreprenörskap pekar författaren på att Sverige står väl rustat med innovationsföretag, teknikföretag och finansmarknader, men det finns även byråkratiska hinder kring regelverk, tillståndsprocesser och administration som reducerar takten i omställningen mot en grönare framtid.

– Miljötillstånden, finansieringen och kunskaperna är de huvudsakliga hindren för att skala upp cleantechsektorn, säger Fredrik Lagergren, teknologie doktor, vd SAM samt rapportens författare.

Entreprenörskapet inom cleantech utvecklas just nu snabbast inom de riktigt storskaliga satsningarna. Några exempel i Sverige är Northvolts batterifabriker, SSAB och Vattenfalls satsning på koldioxidfritt stål, Hybrit, samt H2Green Steels motsvarande satsning. Det tarvar ny kompetens. Redan idag råder det brist på ingenjörer. Även kapitaltillgången behöver öka, i Sverige såväl som globalt. Det kräver ytterligare standardiseringar på kapitalmarknaden för att kanalisera det kapital som aktivt söker gröna investeringar.

– Näringslivet är en central aktör men är beroende av att staten snabbar upp och förenklar tillståndsprocesser, ta fram standarder för grön finansiering och säkerställa att skolor och universitet kan utveckla och erbjuda de ”gröna” kompetenser som behövs, säger Fredrik Lagergren.

Rapporten presenteras vid ett seminarium klockan 11:00-12:00 idag

För intervjuer och kommentarer: Fredrik Lagergren, teknologie doktor och vd Samarbetande Konsulter SAM, 070- 732 19 32