Svensk toppforskare får Global Award for Entrepreneurship Research

Global Award for Entrepreneurship Research 2023 tilldelas Per Davidsson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och vid Australian Centre for Entrepreneurship Research, QUT Business School. Davidsson får priset för sin banbrytande och inflytelserika forskning och för sitt nätverksbyggande inom entreprenörskapsfältet. Global Award är den världsledande utmärkelsen inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

Per Davidssons forskning om entreprenörskap och kultur samt om tillväxt i de mindre företagen, har stärkt, breddat och utvecklat entreprenörskap som forskningsfält.

– Som entreprenörskapsforskare är det den högsta äran att motta Global Award for Entrepreneurship Research, det markerar en höjdpunkt i min karriär, säger Per Davidsson.

Professor Per Davidssons viktigaste bidrag inkluderar:

  • Att ha utmanat gängse uppfattningar och koncept samt bidragit till utveckling och förnyelse av forskningsfältet. Han har även bidragit till ökad förståelse av centrala begrepp inom entreprenörskapsforskningen. Hans grundläggande böcker om entreprenörskap har inspirerat en ny generation entreprenörskapsforskare och används idag flitigt inom den högre utbildningen.
  • Genom att föra samman forskare från hela världen har Per Davidsson möjliggjort möten och synergier mellan forskare vilket har gjort entreprenörskapsforskningsfältet till ett levande och väl ansett område med vetenskaplig tyngd.

Med den här utmärkelsen lyfter priskommittén fram professor Per Davidsson både som en pionjär och en nätverksbyggare inom entreprenörskapsforskningsfältet. Genom sitt mentorskap och akademiska engagemang har han haft en central roll i skapandet av ett levande och globalt nätverk av entreprenörskapsforskare.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni på Operaterassen i Stockholm den 29 maj.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org

_