Vad hände med Sveriges reformförmåga?

Välkommen på lansering 4 april av rapporten Vad hände med Sveriges reformförmåga?. Där författarna konstaterar att flera förutsättningar för reformförmågan har försämrats under senare år och diskuterar tänkbara förklaringar till detta.