AI-uppropet: Skilj på dagens och framtidens AI

Ett upprop undertecknat av bland annat Elon Musk har krävt en paus i utvecklingen av stora AI-modeller. Undertecknarna menar att AI innebär stora risker för mänskligheten som bör utvärderas innan utvecklingen tillåts fortsätta. Om detta verkligen är ett bra förslag reder Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, ut i ett blogginlägg.