Ny rapport: Sverige behöver smartare transporter

Den svenska transportinfrastrukturen står inför stora utmaningar. Transporter ska bli utsläppsfria så väl som snabbare och effektivare. Dessvärre har transportsystemets kvalitet urholkats vilket har bidragit till att svensk industri, som är särskilt beroende av transporter, i dag producerar mindre än för 15 år sedan. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att det haltande transportsystemet ytterligare utmanar den redan släpande svenska konkurrenskraften. Att underlätta för smartare infrastruktur löser många knutar på kort som såväl som lång sikt.

I Smartare infrastruktur för transporter kartlägger författarna Stefan Fölster och Enrico Deiaco hindren för smartare infrastruktur utifrån forskning, internationella exempel och samtal med aktörer i branschen. Bilden som framträder är samstämmig och pekar bland annat på bristande strategi och direktiv från Regeringskansliet, långsam förnyelsekapacitet och hinder i regelverk och lagstiftning. Dessutom finns det en benägenhet hos beslutsfattare att satsa på olönsamma transportrelaterade ”modevågor”.

– Oförmågan att fatta beslut efter samhällsekonomiska grunder håller tillbaka innovationer. Sverige halkar efter internationell best practice vilket är skadligt mot bakgrund av höga klimatambitioner och en redan släpande konkurrenskraft, säger Stefan Fölster, en av rapportens författare, docent i nationalekonomi och chef för Better Future Economics.

I rapporten efterlyses tydligare mandat från regeringen och departementen för innovation. Ett antal exempel på möjliga vägar ges:

  1. Regeringen bör ge departementen uppdrag att formulera en mer ambitiös transport- och innovationsstrategi.
  2. Inrätta enligt förebilder i Australien och Nya Zeeland ett ”Infrastruktur Sverige”.
  3. Se över myndigheters interna arbete längs de linjer som Riksrevisionen har pekat på i en rad granskningar.
  4. Transportinnovationer påverkas negativt av långdragna tillståndsprocesser, se över hur de kan reformeras.
  5. Anamma effektivare innovationsverktyg. T.ex. utvärderingar av FoI-insatser eller utlysningar som kan främja tekniksprång.

Ladda ner: Smartare infrastruktur för transporter

Rapporten presenteras vid ett seminarium klockan 12:00-13:15 idag. Följ lanseringen online!

För intervjuer och kommentarer:
Stefan Fölster, docent Better Future Economics, 070-304 31 60, Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076-884 5783