Så påverkar regleringar innovation

För att gynna innovation, ekonomisk tillväxt och ökat välstånd krävs ett helhetsperspektiv på innovationspolitiken. Välkommen till ett seminarium den 25 januari där den nyligen utgivna Handbook of Innovation and Regulation diskuteras. I boken finns bidrag från 31 forskare från USA och Europa med syfte att belysa hur regleringar inom olika områden påverkar innovation.