Almedalen seminarium 4 webb

De svenska inkubatorerna ska generera fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag. Men utvecklingen går mot färre forskningsidéer, lägre innovationspotential och mindre spridningseffekter. Hur får vi fram fler start-ups från akademin?

 

Välkommen till rapportlansering och diskussion om:
• Varför är det ett lägre inflöde av akademiska idéer till inkubatorerna?
• Vad är det för skillnad mellan akademiska- och företagsavknoppningar?
• Vad betyder ägande och styrning för inkubatorsbolagen?
• Har inkubatorerna spelat ut sin roll?

 

Medverkande:

Ellinor Eineren, vd, Agricam AB
Olof Ejermo, docent, Lunds universitet
Johan Eklund, vd, Entreprenörskapsforum
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
Magnus Lundin, vd, SISP
Anna Ragén, avdelningschef och vd, Örebro universitet och Örebro universitets Holding AB
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Marie Wall, startupansvarig, Näringsdepartementet

Var? Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
När? Onsdag 6 juli kl. 13:30 – 15:00
Hitta seminariet i Almedalskalendariet: klicka här!