Entreprenörskapsforum och EU-kommissionen bjöd in till workshop på temat kollaborativ ekonomi den 25 november.

Läs referatet