Sedan den senaste skattereformen åren 1990–91 har mycket hänt i Sverige såväl som i omvärlden. Snabbrörlig teknisk utveckling och pågående digitalisering i kombination med en alltmer globaliserad ekonomi understryker behovet av reformer för att modernisera det svenska skattesystemet. Välkommen till en lunchlansering av rapporten Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet, författad av Åsa Hansson, docent Lunds universitet.

Bland annat diskuteras:

  • Hur påverkar den digitala strukturomvandlingen skattesystemet?
  • Hur påverkas värdeskapandet i ekonomin av framväxten av artificiell intelligens (AI)?
  • Vilka reformer kan förbättra och modernisera det svenska skattesystemet?