Digitaliseringens effekter på ekonomin – vad betyder det för penningpolitiken?

Den globala ekonomin förändras i snabb takt med effekter på individ-, företags- och samhällsnivå. Det är i skärningspunkten mellan ekonomi och ny teknologi som de stora förändringarna sker. En viktig förklaring är den digitala teknikutvecklingen som förväntas påverka samhället genomgående. Genomgripande effekter förväntas på kompetensförsörjning, marknadsstrukturer, skattebaser och andra samhällsfunktioner, liksom för kunskapsspridning. Vad betyder dessa strukturella förändringar för penningpolitiken?

 

Den 26 mars håller vice riksbankchef Cecilia Skingsley tal på Entreprenörskapsforums lunchseminarium. Kommenterar gör Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, och Stefan Gerlach, chefsekonom EFG Bank i Zürich och tidigare Deputy Governor på Irlands Centralbank.

 

Vid seminariet diskuteras:

  • Vad är de tänkbara effekterna av digitaliseringen på svensk ekonomi?
  • Hur påverkar digitaliseringen penningpolitiken?
  • Vad betyder det för svensk arbetsmarknad, produktivitet och prissättning mellan företag?

Medverkande:

Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS (moderator)
Stefan Gerlach
chefsekonom EFG Bank i Zürich och tidigare Deputy Governor på Irlands Centralbank
Cecilia Skingsley
vice riksbankschef

När? Tisdag 26 mars 2019, kl.12.00-13.15. Lättare lunch och registrering från kl. 11.30.

Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, 3 tr, Stockholm