Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby. Samarrangemang med Stockholms stad

Medverkande:
Carina Holmgren, doktorand, Entreprenörskapsforum, Lennart Kågestam, rektor, Södra Latin och projektledare, Next China och Next India, Sofia Larsen, riksdagsledamot (C) och ordförande, Utbildningsutskottet, Amelie von Zweigbergk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet, samt moderatorn
Clas Wahlbin, professor, Jönköpings Internationella Handelshögskola och styrelseordförande, Entreprenörskapsforum.

Läs referatet »